VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

SEMNALIZAREA DE SECURITATECerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă sunt stabilite prin H.G nr.971/2006.

Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri de organizare a muncii, angajatorul are următoarele obligații:
•Să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
•Să verifice existența acesteia;
•Să prevadă și să verifice semnalizarea corespunzătoare a căilor de acces și de circulație.


MODALITĂȚI DE SEMNALIZARESemnalizarea permanentă – se realizează prin intermediul panourilor permanente și se referă la:•o interdicție;
• un avertisment;
•o obligație;
•localizarea și identificarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor.

Semnalizarea ocazională – se realizează când împrejurările o impun, prin semnale luminoase, acustice sau comunicare verbală pentru:•semnalizarea pericolelor;
•mobilizarea persoanelor pentru o acțiune specifică;
•evacuarea urgentă a persoanelor.

Eficiența semnalizării NU trebuie să fie afectată de:•amplasarea unui număr excesiv de panouri la o distanță prea mică unul față de celălalt;
•utilizarea concomitent a două semnale luminoase care pot fi confundate;
•utilizarea unui semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare;
•folosirea a două semnale sonore concomitent;
•utilizarea unui semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic;
•designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

Panourile de semnalizare trebuie să îndeplinească condițiile:•să fie permanent curate, întreținute, verificate și reparate periodic;
•forma, pictogramele și culorile de pe aceste panouri să respecte normele legislative în vigoare;
•să fie confecționate din materiale rezistente la șocuri și intemperii cauzate de mediul ambiant ;
•să asigure o bună vizibilitate și înțelegere a mesajului;
•să fie instalate la înălțime corespunzătoare, orientate în funcție de unghiul de vedere și să fie amplasate în locuri bine iluminate și vizibile

Semnalul luminos trebuie să îndeplinească condițiile:•lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat mediului, în funcţie de condiţiile de utilizare prevăzute;
•lumina emisă de semnal să nu antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternică;
•lumina emisă de semnal să fie vizibilă și în condiții atmosferice care împiedică vizibilitatea;
•durata și frecvența impulsurilor luminoase trebuie să asigure o bună percepție a mesajului;
•dacă un semnal luminos este utilizat în completarea unui semnal acustic, codul semnalului luminos trebuie să fie identic cu cel acustic.

Semnalul acustic trebuie să îndeplinească condițiile:•sa aibă un nivel sonor considerabil mai înalt față de zgomotul ambiant, astfel încât sa poată fi auzit;
•sa poată fi recunoscut uşor, în special după durata impulsurilor, distanța dintre impulsuri, şi să poată fi diferenţiat uşor de orice alt semnal acustic şi de zgomotele ambientale;
•Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvență variabilă, cât şi cu frecvență constantă, frecvența variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvența constantă, un nivel mai ridicat de pericol, o urgență crescută de intervenţie sau o acţiune impusă/solicitată;
Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.

CARACTERISTICILE PANOURILOR DE SEMNALIZARE.
1. PANOURI DE INTERDICŢIE.
  • forma rotundă.
  • pictograma neagra pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii.

M6.1.JPG

2. PANOURI DE AVERIZARE.

  • forma triunghiulară.
  • pictograma neagră pe fond galben, margine neagră.

M6.2.JPG


3. PANOURI DE OBLIGATIVITATE.
  • forma rotundă.
  • pictograma albă pe fond albastru.

M6.3.JPG

4. PANOURI DE SALVARE ŞI ACORDARE DE PRIM AJUTOR.
  • forma dreptunghiulară sau pătrată.
  • pictograma albă pe fond verde.

M6.4.JPG

5. PANOURI PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR.
  • forma dreptunghiulară sau pătrată.
  • pictogramă albă pe fond roşu.

M6.5.JPG