MODULELE 8 ŞI 9 CLASA a XI a

HOME

IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA RISCURILOR
Evaluarea riscurilor profesionale este o obligaţie a angajatorilor cerută de directivele europene transpuse în legislaţia naţională.
Evaluarea riscurilor profesionale este un instrument ce demonstrează aplicarea principiilor de prevenire la nivelul unităţii.


PERICOL - orice poate cauza o vătămare.

RISC - combinația între gravitatea vătămării și probabilitatea unui pericol de a cauza vătămarea.
EVALUAREA RISCURILOR - procesul de estimare a pericolelor la postul de muncă.

PROCEDURA DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE
•PASUL 1 – alcătuirea echipei de evaluare
•PASUL 2 – definirea posturilor de lucru și a zonelor de evaluare
•PASUL 3 – realizarea examinării generale
•PASUL 4 – identificarea pericolelor specifice
•PASUL 5 – analizarea pericolelor
•PASUL 6 - evaluarea riscurilor
•PASUL 7 – planificarea acțiunilor
•PASUL 8 – monitorizarea acțiunilor


ALCĂTUIREA ECHIPEI DE EVALUARE
Pentru a organiza o evaluare de risc adecvată se formează o echipă compusă din:

 • Angajator sau reprezentantul său legal;
 • Persoane cu atribuții în domeniul SSM;
 • Reprezentanții lucrătorilor;
 • Conducătorii locurilor de muncă;
 • Lucrătorii (în faza de identificare a pericolelor);
 • Medicul de medicina muncii (dacă este cazul).

DEFINIREA POSTURILOR DE LUCRU ȘI A ZONELOR DE EVALUARE
ÎN ACEST SCOP SE PROCEDEAZĂ ASTFEL:
 • Se obține sau se desenează planul de situație al unității;
 • Se marchează pe acest plan zonele de evaluare a riscurilor (exemplu: I - corp clădire săli clasă, II – pavilion administrativ, III- cantină, IV- internat, V- atelier școală etc.);
 • Se identifică și se notează posturile de lucru din fiecare zonă (exemplu: I.1-sală de clasă, I.2- laborator chimie, V.1-atelier electric, etc.);

IDENTIFICAREA PERICOLELOR SPECIFICEMatrice cu alocarea aproximativă a pericolelor pe posturi de lucru şi zone de evaluare
Zone/posturi lucru
Pericole
I
I.1
I.2
II
II.1
II.2
III
III.1
IV
V
v.1
v.2
Pericole mecanice


L


L


Alunecări / împiedicări
L


L


L

L
L


Pericole electrice
L


L


L

L
L


Pericole chimice


L

Zgomot

LL


....................................

EVALUAREA PERICOLELOR
Gravitatea vătămărilor potențiale (clasele de gravitate):
 • MORTAL – consecința unui pericol este un accident de muncă sau o boală profesională mortală ;
 • FOARTE GRAV – consecința pericolului este un accident de muncă care are ca rezultat invaliditate sau incapacitate temporară de muncă mai mare de 90 zile ;
 • GRAV – consecința pericolului este un accident de muncă care are ca rezultat incapacitate temporară de muncă între 3 zile și 90 zile;
 • MODERAT – consecința pericolului este un accident de muncă care are ca rezultat incapacitate temporară de muncă de 1-2 zile.


PROBABILITATEA apariției pericolelor (clasele de probabilitate):
 • FOARTE PROBABIL – pericolul apare cel mult odată în 10 zile lucrătoare;
 • PROBABIL– pericolul apare o dată la 6 luni;
 • RAR– pericolul apare o dată pe an;
 • FOARTE RAR– pericolul apare o dată la 5 ani;
 • IMPROBABIL– pericolul apare cel mult o dată la 5 ani.


GRILĂ CATEGORII DE RISCRiscul = Probabilitate x Gravitate
gravitate
probabilitate
mortal
foarte grav
grav
moderat
foarte probabil
5
5
4
4
probabil
5
4
4
3
rar
4
4
3
3
foarte rar
4
3
3
2
improbabil
3
3
2
1
 • Categoria de risc 5 – sunt necesare acţiuni imediate şi încetarea lucrului până ce gravitatea şi/sau probabilitatea riscului este redusă prin măsuri tehnice;
 • Categoria de risc 4 – sunt necesare acţiuni, dar lucrul poate continua dacă au fost luate cel puţin măsuri organizatorice;
 • Categoria de risc 3– sunt necesare acţiuni şi trebuie implementate cel puţin măsuri pe termen mediu;
 • Categoria de risc 2– nu sunt necesare acţiuni, dar pericolul trebuie supravegheat (de ex. instruirea lucrătorilor);
 • Categoria de risc 1– riscul este neglijabil.


MĂSURI CE TREBUIE LUATEa. MĂSURI TEHNICE:
•Sisteme, aparate și dispozitive de combatere a riscurilor mecanice, electrice, chimice, termice, biologice etc.;•Sisteme, aparate și dispozitive de îmbunătățire a microclimatului;•Sisteme și dispozitive de combatere a zgomotului și vibraţiilor;•Sisteme de îmbunătățire a iluminatului;•Aparate și dispozitive pentru prevenirea exploziilor, incendiilor și autoaprinderilor;•Materiale și sisteme de semnalizare și avertizare;•Măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;•Ergonomizarea locurilor de muncă;•EIP certificate din punct de vedere al calităţii de protecţie;

b. MĂSURI ORGANIZATORICE:
•Regimul de munca: timpul de muncă, munca în schimburi, femei, tineri, locuri izolate;•Organizarea activităţii de SSM la locurile de muncă și sistemului informaţional;•Organizarea informării, formarii și instruirii personalului; autorizarea personalului;•Elaborarea de instrucţiuni proprii, materiale de instruire, testare și informare;•Optimizarea procedurilor și metodelor de lucru;•Organizarea întreţinerii si reparaţiilor preventive;•Organizarea controlului locurilor de muncă;•Evidența locurilor de muncă cu condiţii deosebite, grele, periculoase și vătămătoare;•Evidența evenimentelor de muncă și bolilor profesionale;•Procedurile pentru situaţii de urgență.

c. MĂSURI IGIENICO-SANITARE:
•Dotări social-sanitare: vestiare, duşuri, lavoare, puncte de alimentare cu apă, instalaţii de apă carbogazoasă, spălătoare pentru EIP;•Alimentaţie specială;•Materiale igienico-sanitare (cui, ce, cat, când), unguente, alifii etc. pentru protecţia pielii;•Organizarea primului ajutor de urgență și a punctelor de prim ajutor la locurilor de muncă;•Duşuri, spălătoare oculare, rezervoare cu soluţii neutralizante;•Supravegherea medicală;•Staţii de salvare mobile, echipe de salvatori.
IDENTIFICAȚI PERICOLELE DIN IMAGINILE DE MAI JOSImagine1.jpg

Imagine2.jpg

Imagine3.jpg

Imagine4.jpg

Imagine5.jpg

Imagine6.jpg