VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ“O VIAŢĂ NU VALOREAZĂ NIMIC.NIMIC NU VALOREAZĂ CÂT O VIAŢĂ”


1. MODULELE PROIECTULUI

1.1 CLASA a X-a

M1. CODUL MUNCII.
M2-M3 DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE LUCRĂTORILOR. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI.
M4. PERICOL – RISC.
M5. ACCIDENTE DE MUNCĂ.
M6. SEMNALIZAREA DE SECURITATE
M7. BOALA PROFESIONALĂ.
M8. IMPLICAŢII ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE.
M9. ZGOMOT.
M10. VIBRAŢII.
M11. AGENŢII CHIMICI.
M12. AGENŢII BIOLOGICI.
M13. ERGONOMIE.
M14. ELECTROSECURITATE.

1.2 CLASA a XI-a

M1. DEFINIREA ACCIDENTELOR.M2. CLASIFICAREA ACCIDENTELOR. M3. COMUNICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA ACCIDENTELOR.M4. CAUZELE ACCIDENTELOR.M5. SEMNALIZAREA DE SECURITATE.M6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SSM.M7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR.M8-M9. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA RISCURILOR.M10. FLEXICURITATEAM11. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECŢIEM12. ELECTROSECURITATEAM13. STRESUL

2. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE


A. RESURSE UMANE
  • 28 ELEVI DIN CLASA a X a E - Electronică şi automatizări de la Colegiul Tehnic " INFOEL" BISTRIŢA
  • 27 ELEVI DIN CLASA a XI a E - Tehnicin de telecomunicații de la Colegiul Tehnic " INFOEL" BISTRIŢA
  • Prof. RUSU CONSTANTIN – responsabil SSM la Colegiul Tehnic "INFOEL" BISTRIŢA

B. RESURSE MATERIALE
  • Calculator şi proiector multimedia
  • Cursuri în format word şi power point
  • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabile

C. RESURSE DE TIMP
Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 14 săptămâni în perioada:4 NOIEMBRIE 2013 – 28 FEBRUARIE 2014
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
Programul de instruire se desfăşoară în timpul orelor de instruire practică, odată la trei săptămâni, LUNI între orele 11– 14 clasa XI - E câte trei ore pe săptămână și odată la două săptămâni, MIERCURI între orele 08 – 10 clasa X- E câte două ore pe săptămână în sala festivă a colegiului.

Modulele prezentate şi programul de desfăşurare a proiectului pentru clasa a X - a:
NC
ACTIVITATE
DATA
1
PREZENTAREA PROIECTULUI
06.11.2013
2
M1. CODUL MUNCII.
06.11.2013
3
M2-M3 DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE LUCRĂTORILOR. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI.
20.11.2013
4
M4. PERICOL – RISC.
04.12.2013
5
M5. ACCIDENTE DE MUNCĂ.
04.12.2013
6
M6. SEMNALIZAREA DE SECURITATE
18.12.2013
7
M7. BOALA PROFESIONALĂ.
18.12.2013
8
M8. IMPLICAŢII ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE
18.12.2013
9
M9. ZGOMOT
15.01.2014
10
M10. VIBRAŢII
15.01.2014
11
M11. AGENŢI CHIMICI
29.01.2014
12
M12. AGENŢI BIOLOGICI
29.01.2014
13
M13. ERGONOMIE
19.02.2014
14
M14. ELECTROSECURITATE
19.02.2014
15
TESTE. CHESTIONARE OPINIE.
26.02.2014

Modulele prezentate şi programul de desfăşurare a proiectului pentru clasa a XI - a:
NC
ACTIVITATE
DATA
1
PREZENTAREA PROIECTULUI
04.11.2013
2
M1. DEFINIREA ACCIDENTELOR.
04.11.2013
3
M2. CLASIFICAREA ACCIDENTELOR.
04.11.2013
4
M3. COMUNICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA ACCIDENTELOR.
25.11.2013
5
M4. CAUZELE ACCIDENTELOR.
25.11.2013
6
M5. SEMNALIZAREA DE SECURITATE.
16.12.2013
7
M6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SSM.
16.12.2013
8
M7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR.
16.12.2013
9
M8-9. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA RISCURILOR.
20.01.2014
10
M10. FLEXICURITATEA.
20.01.2014
11
M11. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECŢIE.
10.02.2014
12
M12. ELECTROSECURITATEA.
10.02.2014
13
M13. STRESUL.
24.02.2014
14
TESTE. CHESTIONARE OPINIE.
24.02.2014

3. BIBLIOGRAFIE

DVD cu lecţii în format word şi power point.