VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ“O VIAŢĂ NU VALOREAZĂ NIMIC.NIMIC NU VALOREAZĂ CÂT O VIAŢĂ”


1. MODULELE PROIECTULUI

M1. CODUL MUNCII.
M2-M3 DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE LUCRĂTORILOR. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI.
M4. PERICOL – RISC.
M5. ACCIDENTE DE MUNCĂ.
M6. SEMNALIZAREA DE SECURITATE
M7. BOALA PROFESIONALĂ.
M8. IMPLICAŢII ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE.
M9. ZGOMOT.
M10. VIBRAŢII.
M11. AGENŢII CHIMICI.
M12. AGENŢII BIOLOGICI.
M13. ERGONOMIE.
M14. ELECTROSECURITATE.2. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE


A. RESURSE UMANE
  • 55 ELEVI DIN CLASA a X a Electronică şi automatizări de la Colegiul Tehnic " INFOEL" BISTRIŢA
  • Prof. RUSU CONSTANTIN – responsabil SSM la Colegiul Tehnic "INFOEL" BISTRIŢA

B. RESURSE MATERIALE
  • Calculator şi proiector multimedia
  • Cursuri în format word şi power point
  • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabile

C. RESURSE DE TIMP
Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 15 săptămâni în perioada:FEBRUARIE 2013 – IUNIE 2013
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
Programul de instruire se desfăşoară în timpul orelor de instruire practică, câte două ore pe săptămână odată la două săptămâni,
luni şi marţi între orele 12 – 14, în sala festivă a colegiului.
Modulele prezentate precum şi programul de desfăşurare a proiectului sunt prezentate în tabelul de mai jos.
NC
ACTIVITATE
DATA
Clasa X E
Clasa X F
1
PREZENTAREA PROIECTULUI
18.02.2013
19.02.2013
2
M1. CODUL MUNCII.
18.02.2013
19.02.2013
3
M2-M3 DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE LUCRĂTORILOR. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI.
04.03.2013
05.03.2013
4
M4. PERICOL – RISC.
18.03.2013
19.03.2013
5
M5. ACCIDENTE DE MUNCĂ.
18.03.2013
19.03.2013
6
M6. SEMNALIZAREA DE SECURITATE
15.04.2013
16.04.2013
7
M7. BOALA PROFESIONALĂ.
15.04.2013
16.04.2013
8
M8. IMPLICAŢII ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE
29.04.2013
30.04.2013
9
M9. ZGOMOT
29.04.2013
30.04.2013
10
M10. VIBRAŢII
29.04.2013
30.04.2013
11
M11. AGENŢI CHIMICI
13.05.2013
14.05.2013
12
M12. AGENŢI BIOLOGICI
13.05.2013
14.05.2013
13
M13. ERGONOMIE
27.05.2013
28.05.2013
14
M14. ELECTROSECURITATE
27.05.2013
28.05.2013
15
TESTE. CONCURSURI. CHESTIONARE OPINIE.
10.06.2013

11.06.2013
10.06.2013

11.06.2013

3. BIBLIOGRAFIE

DVD cu lecţii în format word şi power point.