VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

CLASIFICAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
Clasificarea accidentelor de muncă se face după două criterii:

  • În raport cu urmările suferite de victimă şi cu numărul persoanelor accidentate
  • Alte tipuri de accidente de muncă


1. Accidente de muncă în raport cu urmările suferite de victimă şi cu numărul persoanelor accidentate:
a. Accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice.

Exemplu - Căderea unui lucrător pe calea de acces care are o suprafaţă alunecoasă şi care provoacă căderea acestuia de la acelaşi nivel. În urma căderii, lucrătorul suferă o fractură la mâna dreaptă.

b. Accidente care produc invaliditate.
Exemplu - Intervenţia unui lucrător la un echipament de muncă, în zona organelor de maşină aflate în mişcare de rotaţie, la care a fost îndepărtată apărătoarea de protecţie şi care a determinat strivirea mâinii drepte.


c. Accidente mortale.
Exemplu - Căderea de la înălţime a unui lucrător care nu purta centură de siguranţă şi a suferit contuzii majore craniene, leziuni interne multiple provocând ulterior decesul.

d. Accidente colective – când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din acceaşi cauză.
Exemplu – O explozie provoacă arsuri la un număr de 3 lucrători şi care au fiecare cel puţin 3 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă.


2. Alte tipuri de accidente de muncă:
a. Accidentul suferit de persoane aflate în vizită într-o unitate, cu permisiunea angajatorului. Exemplu - Pe calea de acces către birourile unei fabrici a fost scos temporar capacul unui cămin de la reţeaua de canalizare iar unul dintre vizitatorii aflaţi într-o vizită de lucru cade în cămin şi îşi fracturează piciorul drept.


b. Accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat, de interes public, sportive, în ţară sau în afara graniţelor ţării, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini. Exemplu - Un funcţionar public agresat în timpul serviciului de către o persoană şi suferă un traumatism în urma căruia are o incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice.c. Accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate, in timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. Exemplu - În timpul desfăşurării unui meci de fotbal între 2 şcoli un jucător se împiedică şi cade. În urma impactului cu solul elevul îşi fracturează piciorul.d. Accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti. Exemplu - În timpul unei viituri pe râul Someş un elev este luat de apă, iar un tânăr sare în apă pentru a-l salva şi se accidentează grav la coloana vertebrală.e. Accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat. Exemplu - În timpul unui incendiu izbucnit la locuinţa unei persoane, un tânăr încearcă să salveze mai multe bunuri şi suferă arsuri la ambele mâini şi la faţă.f. Accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la un anumit punct de lucru, în timpul programului de muncă şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului. Exemplu - În timpul unei intervenţii la un semafor, la care se utilizează o scară ce nu este fixată la partea superioară se produce căderea acesteia, fapt ce provoacă vătămarea violentă în zona capului a unei persoane care trecea prin acea zonă.g. Accidentul de traseu dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers. Exemplu - Un lucrător care se deplasează de la locul de muncă la domiciliu, circulând regulamentar pe trotuar este accidentat de către un autoturism.h. Accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă. Exemplu - Accidentul de circulaţie suferit de către şoferul unui autovehicul, care în timpul efectuării unui transport de materiale, a intrat în coleziune cu un alt autovehicul şi a suferit leziuni multiple.i. Accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima preia sau predă uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimbă îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă se află în baie ori în spălător sau dacă se deplasează de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers.
Exemplu - După încetarea lucrului lucrătorii s-au deplasat la vestiar pentru a face duş şi a schimba îmbrăcămintea personală. Un lucrător alunecă pe gresia umedă şi cade, fracturându-şi mâna stângă.j. Accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. Exemplu - În timpul pauzei pentru servirea mesei, în cantină, se declanşează un conflict între doi colegi de muncă. În urma agresiunii unul dintre colegi suferă un traumatism.k. Accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoanele fizice române, delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare. Exemplu - Delegatul unei firme din România trebuie să se deplaseze cu avionul în Berlin, pentru a încheia un contract. În timp ce se deplasează spre aeroport, autoturismul în care se află este implicat într-un accident şi delegatul este lovit grav la cap.l. Accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări, în baza unor contracte sau convenţii prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. Exemplu - Un lucrător angajat la o firmă românească este accidentat pe un şantier de construcţii din Spania, fiind lovit la cap în urma unei căderi de pe o schelă.m. Accidentul suferit de cei ce urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică. Exemplu - Un ucenic care lucra la un atelier service auto, suspendă cu ajutorul unui cric, un autovehicul, fără a-l asigura împotriva căderii accidentale. Datorită căderii autovehiculului de pe cric, ucenicul care se afla sub puntea din spate a maşinii este surprins şi suferă leziuni interne şi fracturi costale.n. Accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale (furtună, viscol, cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăsnet), dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Exemplu - În timp ce lucrează la săparea unui şanţ, un lucrător este surprins de o ploaie torenţială cu descărcări electrice. Acesta continuă lucrul, este lovit de trăsnet şi accidentat mortal.o. Dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia. Exemplu - În timpul unei furtuni unul dintre lucrătorii unui vapor a căzut peste bord şi nu a mai fost găsit. Prin hotărâre judecătorească după un an a fost declarat accident de muncă mortal.


p. Accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni. Exemplu - Un paznic ce executa rondul de pază pe malul unui iaz, este agresat de către doi braconieri şi datorită loviturilor cu un corp dur suferă contuzii craniene.