VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA













HOME


AGENŢI CHIMICI

Agentul chimic periculos este orice substanţă sau preparat care prezintă risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, din cauza:
•proprietăţilor fizico-chimice, chimice sau toxicologice;
•modului de folosire;
•prezenţei acestora la locul de muncă.



Agenţii chimici pot fi substanţe şi preparate:
•folosite la locul de muncă (ex. adezivi, vopsele, agenţi de curăţire etc.);
•generate în procesul de muncă (ex. gaze de sudură);
•care se formează în mod natural (ex. praf).


CUM POT PĂTRUNDE AGENŢII CHIMICI ÎN ORGANISM:

 • Inhalarea - reprezintă inspirarea substanţelor sub formă de vapori, gaze, pulberi.
 • Ingerarea accidentală - înghiţirea din neatenţie sau datorită nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă a unor substanţe care conţin agenţi chimici.
 • Contactul materialelor şi echipamentelor individuale de protecţie contaminate cu pielea şi mucoasele.


Agenţii chimici periculoşi pot provoca unul sau mai multe din următoarele efecte:
 • intoxicaţii
 • iritaţii
 • leziuni
 • arsuri chimice
 • alergii
 • mutaţii genetice
 • cancer
 • incendii
 • explozii


METODE DE COMBATERE A EFECTELOR AGENŢILOR CHIMICI

 • CITIŢI ETICHETA DE PE AMBALAJE
 • CITIŢI FIŞELE CU DATELE DE SECURITATE ALE AGENŢILOR CHIMICI PERICULOŞI
 • UTILIZAŢI ETICHETE PENTRU TRANSPORTUL SUBSTANŢELOR CHIMICE PERICULOASE
 • SEMNALIZAŢI LOCURILE DE MUNCĂ