VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME


DEFINIREA ACCIDENTELOR


ACCIDENT-eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al lucrurilor (provocând avarii, răniri, mutilări sau chiar moartea).

ACCIDENT UŞOR - eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi provoacă incapacitate temporară de muncă cu o durata mai mică de 3 zile calendaristice.
INCIDENT PERICULOS - eveniment (explozia, incendiul, avaria) rezultat din nefuncţionarea corectă a unui echipament de muncă sau din comportamentul neadecvat al factorului uman,care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.
ACCIDENTUL DE MUNCĂ - este vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă şi care provoacă incapacitate temporară de muncă (cel puţin 3 zile calendaristice), invaliditate ori deces.
CONDIŢII PENTRU ÎNCADRAREA ACCIDENTULUI CA FIIND ACCIDENT DE MUNCĂ:

 • Vătămarea violentă a organismului uman;
 • Timpul în care s-a produs accidentul;
 • Locul producerii accidentului;
 • Calitatea celui accidentat.


1.Vătămarea violentă a organismului - presupune o lezare a integrităţii anatomice ce trebuie să aibă:
 • o cauză exterioară;
 • să fie involuntară;
 • să fie violentă.

2.Timpul în care se produce accidentuldin punct de vedere al timpului, accidentul poate fi încadrat ca accident de muncă, dacă se produce în următoarele situaţii:
 • în timpul procesului de muncă;
 • în timpul îndeplinirii îndatoririlor de servici, inclusiv în afara programului obişnuit de lucru;
 • imediat înainte de începerea şi după încetarea lucrului;
 • în timpul deplasării de la domiciliu la servici sau de la un loc de muncă la altul pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
 • în timpul programului de lucru pentru activităţi ce nu au legătură cu procesul de muncă dacă evenimentul s-a produs la un loc de muncă;
 • în timpul practicii profesionale pentru elevi şi studenţi sau a vizitelor organizate.

3. Locul producerii accidentului.
 • Un accident este considerat accident de muncă dacă se produce la un loc de muncă.
 • Un accident este considerat accident de muncă de traseu dacă se produce pe traseul de deplasare de la domiciliu la locul de muncă şi invers şi se încadrează în timpul normal parcurgerii traseului.
 • Un accident este considerat accident de muncă de circulaţie dacă se produce în timpul îndeplinirii sarcinilor de muncă.

4. Calitatea celui accidentat.Conform legislaţiei se disting două categorii de persoane:
 • Lucrătorul – persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii şi elevii în perioada efectuării stagiului de practică, ucenicii, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice.
 • Alţi participanţi la procesul de muncă - persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor, persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat, precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională, cât şi persoane care nu au contract individual de muncă în formă scrisă dar se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate, prin orice alt mijloc de probă.