VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME


OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR.
Pentru a nu vă pune în pericol viaţa şi organismul la locul de muncă, trebuie să cunoaşteţi:
 • Ce trebuie să facă angajatorii voştri pentru a vă proteja.
 • Ce trebuie să faceţi voi înşivă pentru a vă proteja.
 • Reglementările de securitate şi sănătate la locul de muncă.
 • Drepturile şi îndatoririle voastre.

În fiecare an, sute de mii de tineri din Europa suferă accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale.Rata accidentelor de muncă în cazul lucrătorilor tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, este cu 50% mai mare decât la orice altă grupă de vârstă a lucrătorilor.
Angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
 • asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
 • prevenirea riscurilor profesionale;
 • informarea şi instruirea lucrătorilor;
 • asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
Lucrătorii au următoarele obligaţii:
 • să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele şi alte mijloace de producţie;
 • să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice;
 • să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 • să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.

CA TINERI LUCRĂTORI TREBUIE SĂ ŞTIŢI...

Munca nu este un joc şi aveţi şi voi responsabilităţi la locul de muncă:
 • Colaborarea cu angajatorul privind securitatea şi sănătatea în muncă
 • Respectarea procedurilor de securitate în scopul de a vă proteja pe voi şi pe colegii voştri de muncă
 • Utilizarea dispozitivelor de protecţie şi purtarea echipamentului individual de protecţie.

Obţineţi-vă drepturile şi acţionaţi în mod responsabil
Drepturile voastre la locul de muncă sunt următoarele:
 • Să fiţi informaţi asupra riscurilor de la locul de muncă.
 • Să beneficiaţi în mod gratuit de informare şi instruire.
 • Să participaţi punând întrebări şi semnalând orice practici sau condiţii nesigure.
 • Dreptul de a refuza o muncă lipsită de securitate.
 • Nu trebuie să efectuaţi sarcini de muncă periculoase doar pentru că şeful vă solicită acest lucru sau pentru că toţi ceilalţi le efectuează.

Ce trebui să vă întrebaţi ŞEFUL sau conducătorul locului de muncă?
 • Care sunt pericolele şi riscurile în activitatea pe care o efectuez?
 • În ce mod şi când urmează să fiu instruit cu privire la aspectele de securitate şi sănătate în muncă?
 • Ce măsuri trebuie să respect pentru a mă proteja?
 • Ce echipament individual de protecţie trebuie să folosesc?
 • Cum ar trebui să acţionez în situaţii de urgenţă?
 • Ce trebuie să fac în cazul în care mă rănesc?
 • Care este persoana care acordă primul ajutor?

De ce se produc tragedii?
 • Fiind tineri şi la începutul activităţii profesionale puteţi fi expuşi într-o măsură mai mare riscurilor decât colegii voştri cu vechime mai mare.
 • Ca debutanţi la locul de muncă, vă lipseşte experienţa profesională şi cea referitoare la riscurile în muncă.
 • Dispuneţi de un nivel mai scăzut privind:
- Recunoaşterea pericolelor potenţiale.
- Aplicarea practicilor sigure în muncă.
- Puterea de observaţie şi de decizie în faţa unor situaţii inedite.

 • Organizarea defectuoasă a activităţii la locul de muncă:
- Lipsa de instruire şi supraveghere.
- Echipamente tehnice nesigure.
- Materiale cu efecte nocive în utilizare.
- Condiţii deficitare de muncă.
- Lipsa procedurilor adecvate şi a controlului.